ΩΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Α1: 10:00-10:45 και 11:45-12:25

Α2: 11:45-12:25

Β1: 11:45-12:25

Β2: 13:20-14:15

Γ1: 10:50-11:40 και 13:20-14:15

Γ2: 11:45-12:25 

Δ1: 10:00-10:45 και 12:35-13:15

Δ2: 11:45-12:25 και 12:35-13:15

Δ3: 10:45-11:30

E1: 9:00-9:40

E2: 10:00-10:45

ΣΤ1: 10:00-11.30

ΣΤ2: 10:00-10:45

 

ΑΓΓΛΙΚΑ

κα Πάντα: 11:45-12:25

κα Παπαιωάννου: στα διαλείμματα της ημέρας

 

ΜΟΥΣΙΚΗ  

κος Καραμπερόπουλος: 8:15-9:00

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

κα Παπαδοπετράκη: 8:15-9:00 και στα διαλείμματα της ημέρας 

 

ΓΑΛΛΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

1ο διάλειμμα: 9:40-10:00