8ο Δημοτικό Κηφισιάς

Δ/νση Π.Ε. Β' ΑΘΗΝΑΣ

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Καν/σμός Σχολείου

Κανονισμός Σχολείου

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 8ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

 «Με τον όρο  "σχολικός κανονισμός" εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση. Στο πλαίσιο αυτό ο όρος "σχολική πειθαρχία" αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε βασικό ποιοτικό στοιχείο του σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου.

Η σχολική κοινότητα είναι μία οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας. Το σχολείο προετοιμάζει τους νέους να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Η εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής οφείλει να εκπαιδεύει και να διαπαιδαγωγεί σύμφωνα με τα πρότυπα και τις ανάγκες της δημοκρατικής κοινωνίας».

 Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω βασικές αρχές της λειτουργίας μιας σχολικής μονάδας, αλλά και το γεγονός ότι οι κανόνες είναι απαραίτητοι για να δημιουργηθούν εκείνες οι προϋποθέσεις που θα βοηθήσουν τους μαθητές μας ώστε να γίνουν μέλη του κοινωνικού συνόλου που κάθε φορά ζουν, αποφασίσαμε να φτιάξουμε το δικό μας κανονισμός λειτουργίας.

Η φοίτηση των μαθητών

Η φοίτηση των μαθητών, σύμφωνα με τη Νομοθεσία, είναι υποχρεωτική.

Οι μαθητές τηρούν το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου.

Προσέλευση - Αποχώρηση

α) Προσέλευση μαθητών: 08:00 - 08:15. Στο διάστημα αυτό θα παραμένουν στο χώρο του προαυλίου. Η παραμονή τους μέσα στο κτίριο θα επιτρέπεται μόνο σε άσχημες καιρικές συνθήκες.

Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής καθυστερήσει δικαιολογημένα έρχεται στο σχολείο συνοδευόμενος από τον κηδεμόνα του κατά τη διάρκεια του 1ου  διαλείμματος και όχι στη διάρκεια του 1ου διδακτικού δίωρου. 

Επισήμανση: Μετά την ολοκλήρωση της προσευχής η πόρτα εισόδου-εξόδου θα παραμένει κλειστή και δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στο χώρο του σχολείου (2368/Γ2/9-1-2007 Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.).

Αλλόθρησκοι και ετερόδοξοι μαθητές έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν στην προσευχή, οφείλουν όμως να βρίσκονται στο χώρο του σχολείου όσο αυτή διαρκεί και να σέβονται την ιερότητα της στιγμής.

β) Αποχώρηση μαθητών ΟΛΩΝ των τμημάτων: 13:15 – 13:20. Οι γονείς παραλαμβάνουν τα παιδιά τους από την είσοδο του σχολείου.

Όσοι μαθητές παρακολουθούν το πρόγραμμα του Ολοήμερου Σχολείου έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν (προαιρετικά) την Πρωινή Ζώνη. Η ώρα προσέλευσης για την ΠΖ είναι 07:00 – 07:15. Η ώρα αποχώρησης από το Ολοήμερο Σχολείο είναι 15:00 ή 16:00.

Επισήμανση: Πριν από τις 08:00 και μετά τη λήξη των μαθημάτων στις 13:15 δεν υπάρχει στο σχολείο κανένα μέλος του προσωπικού αρμόδιο για την επίβλεψη των παιδιών. Συνεπώς το σχολείο δεν φέρει ευθύνη για τα παιδιά που περιμένουν, χωρίς επιτήρηση, έξω από την πόρτα. Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας ανήκει αποκλειστικά στο γονέα ή κηδεμόνα. Οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου.

Επισήμανση: Παρακαλούνται οι γονείς να αφήνουν τα παιδιά τους στην είσοδο του σχολείου και να αποχωρούν πριν την έναρξη της προσευχής, ώστε να διευκολύνεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου. Στο διάστημα αυτό δεν επιτρέπεται η παραμονή τους μέσα στο χώρο του σχολείου ούτε η άνοδος στους ορόφους. Όσον αφορά τις σχολικές τσάντες, είναι απαραίτητο να ακολουθήσουν οι γονείς τις οδηγίες του σχετικού εντύπου του υπουργείου ώστε να ελαφρύνουν οι τσάντες και να μη δημιουργούνται προβλήματα στην υγεία των μαθητών (Φ.7/531/129567/Γ1/15-10-2010 Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.).

 Διάλειμμα

 • Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές βγαίνουν στο προαύλιο. Δεν επιτρέπεται η παραμονή τους στις αίθουσες ή στους διαδρόμους. Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζεται από τους δασκάλους ο χώρος παραμονής των μαθητών. Κανένας και για κανένα λόγο δε μένει μέσα στην αίθουσα μόνος του.
 • Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού κι ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων, αλλά και χρόνος ικανοποίησης σωματικών αναγκών. Οι μαθητές παίζουν χωρίς να τσακώνονται και για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν απευθύνονται στους εφημερεύοντες δασκάλους που βρίσκονται στο προαύλιο.
 • Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα προσέρχονται γρήγορα  στο  προαύλιο  και  κάνουν  γραμμές μέχρι  να  τους παραλάβουν  οι  δάσκαλοί τους και να μπουν μαζί στην αίθουσα. Έχουν ήδη τελειώσει το φαγητό τους κι έχουν τακτοποιήσει τις ανάγκες τους.
 • Οι μαθητές δεν τρώνε μέσα στις αίθουσες παρά μόνο στο προαύλιο και φροντίζουν να πετούν τα σκουπίδια στους κάδους. Δεν τρέχουν ανεβαίνοντας τις σκάλες, δεν σπρώχνονται και δεν παίζουν μέσα στις αίθουσες.

 Συμπεριφορά μαθητών

 • Οι μαθητές πρέπει να σέβονται τους συμμαθητές τους, να  συνεργάζονται  μεταξύ  τους, να  μην  τσακώνονται, να  βοηθούν  όσους  έχουν  ανάγκη, να  μην  ασκούν  κανενός  είδους  βία (σωματική, λεκτική, κοινωνική, ηλεκτρονική) μεταξύ  τους  και  να  μην  κάνουν  ενέργειες  με  τις  οποίες  βάζουν  σε  κίνδυνο  τη  σωματική  τους  ακεραιότητα (τρέξιμο  στις  σκάλες, τρικλοποδιές, απότομο  κλείσιμο  της  πόρτας κ.α.).
 • Να φέρονται με σεβασμό και ευγένεια προς τους δασκάλους τους και όλα τα πρόσωπα που βοηθούν στο έργο του Σχολείου.
 • Να σέβονται το σχολικό χώρο και να μην καταστρέφουν τη σχολική  περιουσία.
 • Συμμετέχουν στη διδακτική διαδικασία και σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση. Παρακολουθούν με προσοχή και συμμετέχουν στο μάθημα, ζητάνε το λόγο για να μιλήσουν και δεν ενοχλούν τους συμμαθητές τους.
 • Για οποιοδήποτε πρόβλημα οι μαθητές να απευθύνονται πρώτα στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό της τάξης και εφόσον αυτός κρίνει σκόπιμο, στον Διευθυντή.

 Ασφάλεια μαθητών

α) Για λόγους ασφάλειας των παιδιών σας και εύρυθμης λειτουργίας της σχολικής μονάδας οι πόρτες του σχολείου θα ανοίγουν μόνο κατά τις προαναφερθείσες ώρες αποχώρησης. Ειδικότερα οι γονείς που τα παιδιά τους παρακολουθούν το ολοήμερο πρόγραμμα, παρακαλούνται να είναι συνεπείς στο χρόνο παραλαβής των παιδιών τους.

β) Οι μαθητές δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο να βγαίνουν έξω από το χώρο του σχολείου κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου. Αποχώρηση μαθητή γίνεται μόνο μετά από συνεννόηση του διευθυντή ή του δασκάλου της τάξης με τους γονείς.

γ) Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου (132328/Γ2/7-12-2006 απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.).

Ρύθμιση θεμάτων υγείας

α) Όταν ένας μαθητής απουσιάζει τρεις ή περισσότερες ημέρες, συνιστάται η προσκόμιση από τους γονείς ιατρικής βεβαίωσης, έτσι ώστε να προστατεύεται η υγεία των άλλων μαθητών. Εάν απουσιάζει για άλλους λόγους, οι γονείς υποχρεούνται να ενημερώνουν εγκαίρως το σχολείο.

β) Παρόλο που το εκπαιδευτικό προσωπικό δεν επιτρέπεται να χορηγεί οποιοδήποτε φαρμακευτικό σκεύασμα στα παιδιά σας (Φ.7/488/123316/Γ1/4-10-2010 Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.), εντούτοις κρίνεται σκόπιμο να ενημερώνεται για: α) ευαισθησίες ή αλλεργίες των παιδιών σε φάρμακα ή τροφές και β) τυχόν ιατρική αγωγή στην οποία υποβάλλονται ή κάποιο πρόβλημα που υπάρχει και το οποίο μπορεί να επηρεάσει την ψυχοπνευματική εξέλιξή τους.

 Άλλα θέματα

α) Για οποιοδήποτε παιδαγωγικό ή μαθησιακό θέμα μπορείτε να απευθύνεστε στον εκπαιδευτικό της τάξης ή της ειδικότητας.

β) Για τους μαθητές των τάξεων Α΄, Γ΄ και Ε΄ απαιτείται η προσκόμιση Ατομικού Δελτίου Υγείας (Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Υγείας 58410/Γ4/14 Ιουνίου 2005, ΦΕΚ 859/23 Ιουνίου 2005). Για τους μαθητές των τάξεων Β΄, Δ΄ και ΣΤ΄ απαραίτητο στοιχείο για τη συμμετοχή τους στο μάθημα της φυσικής αγωγής είναι η ιατρική γνωμάτευση από παιδίατρο κ.ά. που παρακολουθεί την κατάσταση της υγείας τους (εγκύκλιοι Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Φ.33/688/Γ4/916 /11.11.86 και Γ4/1129-1130/04-10-1989. Γ) Μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου μπορείτε να ενημερώνεστε καθημερινά για θέματα λειτουργίας του σχολείου αλλά και να μοιράζεστε κάποιες από τις εμπειρίες των παιδιών σας.

 Υποχρεώσεις των Γονέων και Κηδεμόνων

 Οι γονείς των μαθητών του Σχολείου είναι υποχρεωμένοι να γνωρίσουν στον Διευθυντή του Σχολείου την πραγματική διεύθυνση κατοικίας του κάθε μαθητή και κάθε τηλέφωνο στο οποίο θα μπορεί το Σχολείο να επικοινωνεί μαζί τους σε κάθε περίπτωση.

 • Οι γονείς - κηδεμόνες επικοινωνούν με το Σχολείο και ενημερώνουν το Διευθυντή και τους δασκάλους για ζητήματα που επηρεάζουν τη συμπεριφορά και την επίδοση των παιδιών.
 • Ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις του Σχολείου για κάθε θέμα που αφορά το παιδί τους.
 • Μετά το τέλος του Α’ και του Β’ τριμήνου παραλαμβάνουν τους ελέγχους προόδου των μαθητών και συζητούν με τους διδάσκοντες την επίδοση, την πρόοδο και τη διαγωγή των παιδιών τους.
 • Για οποιοδήποτε αίτημά τους οι γονείς απευθύνονται στο γραφείο του Διευθυντή.
 • Η παρουσία τους στις αίθουσες διδασκαλίας παρεμποδίζει την εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Δεν επιτρέπεται η χωρίς λόγο παρουσία των γονέων στην αυλή, τους διαδρόμους και γενικά στους χώρους του Σχολείου.
 • Οι γονείς και οι κηδεμόνες καλούνται να εγκρίνουν με ευθύνη και προσοχή τη συμμετοχή των παιδιών τους σε σχολικές εκδηλώσεις (εκδρομές, κλπ).
 • Δικαιούνται να έχουν πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για το μαθητή κάθε μέρα που ορίζει ο δάσκαλος/η δασκάλα του. Συμμετέχουν στις συναντήσεις δασκάλου-γονέων για την ενημέρωση της προόδου των παιδιών τους.
 • Είναι συνεπείς στην ώρα άφιξης και αναχώρησης των παιδιών. Σε περίπτωση αργοπορίας να ενημερώνεται ο Διευθυντής.
 • Επίσης, υποχρεούνται να παραλαμβάνουν τα παιδιά τους άμεσα με τη λήξη των μαθημάτων από το Σχολείο.
 • Συμμετέχουν στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και συνεργάζονται συλλογικά με το Σχολείο για την προαγωγή του σχολικού έργου.
 • Γνωρίζουν πως απουσία των παιδιών από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνο σε περίπτωση σοβαρού λόγου (ασθένεια, οικογενειακά γεγονότα).
 • Σε περίπτωση ασθενείας, η απουσία δηλώνεται εγκαίρως από το γονέα στη Διεύθυνση του Σχολείου.
 • Αν κάποιος γονέας χρειαστεί για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, πρέπει να ενημερώσει εγκαίρως τον Δάσκαλο της τάξης και τον Διευθυντή.
 • Φροντίζουν ώστε η εμφάνιση των παιδιών να είναι ευπρεπής, να τα συμβουλεύουν ώστε η συμπεριφορά τους να είναι κόσμια και ευγενής και να επιμελούνται ώστε οι μαθητές να ανταποκρίνονται στις καθημερινές σχολικές τους υποχρεώσεις.
 • Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής καθυστερήσει δικαιολογημένα έρχεται στο σχολείο συνοδευόμενος από τον κηδεμόνα του κατά τη διάρκεια του 1ου διαλείμματος και όχι στη διάρκεια του 1ου διδακτικού δίωρου.
 • Οι ενήλικες συνοδεύουν τους μαθητές μέχρι την πόρτα του σχολείου και αποχωρούν. Δεν υπάρχει κανείς λόγος να εισέλθουν και να παραμείνουν στο σχολείο. Εξαίρεση μπορεί να γίνει σε μέρες σφοδρής κακοκαιρίας ή απεργίας κατά τις οποίες υπάρχει περίπτωση να τροποποιηθεί το σχολικό ωράριο και οι μαθητές να αποχωρήσουν νωρίτερα από το κανονικό.
 • Οι κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από το δάσκαλο της τάξης. Εκείνος ορίζει ημερομηνία κι ώρα τακτικής συνάντησης κι επικοινωνίας.
 • Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές (ή αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της κεντρικής εισόδου) κι ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου.
 • Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει ή να τιμωρεί ή να νουθετεί άλλο παιδί εκτός της οικογένειάς του στο χώρο του σχολείου. Κανένας μη εκπαιδευτικός δεν έχει δικαίωμα να νουθετεί ή να επιπλήττει μαθητή στο χώρο του σχολείου. Για το θέμα αυτό υπάρχει σχετική νομοθεσία που προβλέπει αυστηρές ποινές. Στο σχολείο υπεύθυνοι για τη νουθεσία, την επίπληξη και τον έπαινο είναι υπεύθυνοι μόνο οι εκπαιδευτικοί.
 • Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει ενημερώνουν και απευθύνονται πρώτα στο  δάσκαλο της τάξης ή το συνάδελφο ειδικότητας  ή τον εφημερεύοντα και τελευταία   στο διευθυντή οι οποίοι και θα διευθετήσουν το θέμα.
 • Γενικότερα κανένας ανήλικος ή ενήλικος δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο κτίριο ή στο προαύλιο του σχολείου χωρίς να έχει πάρει άδεια.
 • Σε περίπτωση απουσίας μαθητή πρέπει  να ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο, όπως επίσης και το σχολείο να επικοινωνεί με την οικογένεια ιδιαίτερα σε περίπτωση μακρόχρονης ή επαναλαμβανόμενης απουσίας. Το τηλέφωνο του σχολείου (2108071312) είναι στη διάθεσή των γονέων για οποιαδήποτε ενημέρωση. Παρακαλούνται οι γονείς να βεβαιωθούν ότι οι δάσκαλοι έχουν τα σωστά τηλέφωνά  και όταν αλλάζουν τα τηλέφωνα να ενημερώνεται αμέσως το σχολείο για την αλλαγή.
 • Σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς του μαθητή δεν έχει την κηδεμονία του πρέπει να ενημερωθεί άμεσα το σχολείο (ο Διευθυντής και ο Δάσκαλος της τάξης).
 • Οι γονείς - κηδεμόνες εν ώρα λειτουργίας του Σχολείου μπορούν να επικοινωνούν με τα παιδιά τους με την άδεια του Διευθυντή του Σχολείου και εφόσον υπάρχει συγκεκριμένος και αναγκαίος λόγος.
 • Παραλαμβάνουν το παιδί τους με τη λήξη των μαθημάτων από την έξοδο- όχι μέσα από το κτίριο ή την αυλή.
 • Απαγορεύεται η είσοδος στο Σχολείο οποιουδήποτε εν ώρα διαλείμματος ή μαθήματος.
 • Οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται για τα παιδιά τους στις ημερομηνίες που ανακοινώθηκαν από το Σχολείο. Για έκτακτους λόγους παρακαλούνται να επιλέγουν το χρόνο των διαλειμμάτων. Σε κάθε περίπτωση μπορούν να επικοινωνούν με το Σχολείο τηλεφωνικώς, όπου θα ενημερώνουν τον διευθυντή του Σχολείου.
 • Κάθε εκπαιδευτικός ορίζει μέρα και ώρα συνεργασίας με τους γονείς των μαθητών μια φορά το μήνα. Η ημέρα και η ώρα συνεργασίας γνωστοποιούνται στους γονείς. Οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν με τους εκπαιδευτικούς κάθε φορά που προκύπτουν προβλήματα.).
 • Οι γονείς μπορούν και πρέπει να ενημερώνουν το Διευθυντή του Σχολείου για ό,τι κρίνουν απαραίτητο.
 • Οι γονείς για το καλό των μαθητών οφείλουν να  ενημερώνουν το σχολείο  για: α) ευαισθησίες ή αλλεργίες των παιδιών σε φάρμακα ή τροφές και β) τυχόν ιατρική αγωγή στην οποία υποβάλλονται ή κάποιο πρόβλημα που υπάρχει και το οποίο μπορεί να επηρεάσει την ψυχοπνευματική εξέλιξή τους.

 Διευθυντής Υποδιευθυντής της Σχολικής Μονάδας

Ο Διευθυντής βρίσκεται στην κορυφή της Σχολικής Κοινότητας. Είναι ο διοικητικός αλλά και επιστημονικός – παιδαγωγικός υπεύθυνος στο χώρο αυτό. Πιο συγκεκριμένα:

 • Καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα να θέσει υψηλούς στόχους και να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την επίτευξή τους, με στόχο ένα σχολείο δημοκρατικό και ανοικτό στην κοινωνία.
 • Καθοδηγεί και βοηθάει τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους και ιδιαίτερα τους νεότερους, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες διοικητικού, εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα και οφείλει να αποτελεί παράδειγμα.
 • Συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς Προϊσταμένους του, τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, καθώς και τους μαθητές και τους γονείς τους για την από κοινού επίτευξη των στόχων.
 • Ενθαρρύνει το διδακτικό προσωπικό και τους μαθητές να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες οι οποίες συμβάλλουν στη διαπαιδαγώγηση ελεύθερων, υπεύθυνων, δημοκρατικών και ευαισθητοποιημένων πολιτών.
 • Έχει την παιδαγωγική ευθύνη για τη διαμόρφωση θετικού κλίματος στο σχολείο και για την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας.
 • Συγκαλεί το Σύλλογο Διδασκόντων και είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτού.
 • Καλεί τους γονείς των μαθητών για ενημέρωση και συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Συλλόγου τους, όταν προσκαλείται και το κρίνει αναγκαίο.

O Υποδιευθυντής της σχολικής μονάδας βοηθάει τον Διευθυντή στο καθημερινό του έργο, αναλαμβάνει ένα μέρος από τις αρμοδιότητες που ο Διευθυντής του αναθέτει και τον αναπληρώνει σε όλες τις λειτουργίες της σχολικής ζωής, όταν ο Διευθυντής απουσιάζει ή κωλύεται.

 Εκπαιδευτικοί

 • Οι εκπαιδευτικοί με την εν γένει συμπεριφορά τους οφείλουν να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση ήρεμου, ευχάριστου και συνεργατικού κλίματος μέσα στο Σχολείο. Πρέπει να διαθέτουν την αξιοπρέπεια και το κύρος που ταιριάζουν με το ρόλο τους. Τις μεταξύ τους σχέσεις είναι απαραίτητο να τις διέπει ο αμοιβαίος σεβασμός και να τις χαρακτηρίζει η ειλικρινής, συναδελφική και ανθρώπινη επικοινωνία. Ανάλογη σχέση συνεργασίας και επικοινωνίας πρέπει επίσης να καλλιεργείται ανάμεσα σε αυτούς και στο Διευθυντή του Σχολείου.
 • Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα και είναι απαραίτητο να συζητούν μεταξύ τους για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν μέσα στην τάξη, να προβληματίζονται και να επιλέγουν κοινούς τρόπους για την αντιμετώπιση φαινομένων επιλήψιμης συμπεριφοράς των μαθητών τους. Η συνεργασία όλων είναι όχι μόνο χρήσιμη αλλά και επιβεβλημένη.
 • Ο ρόλος του εκπαιδευτικού μέσα στη σχολική κοινότητα είναι  ηγετικός και η επίδρασή του στους μαθητές καθοριστική. Εκτός από τη διδασκαλία των μαθημάτων, διαπαιδαγωγεί με το παράδειγμα και την καθημερινή του παρουσία. Επομένως, οι υποχρεώσεις του δεν περιορίζονται ούτε στην άρτια επιστημονική του κατάρτιση ούτε στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας του. Η μορφή και το ύφος της γλώσσας του αλλά και η γενικότερη παρουσία του δημιουργούν πρότυπα αναφοράς για τους μαθητές. Είναι, επομένως, ανάγκη να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα που διαμορφώνουν την εικόνα του εκπαιδευτικού.
 • Η δίκαιη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού καθώς και ο παιδαγωγικός τρόπος επικοινωνίας εκπαιδευτικών – μαθητών είναι χρήσιμο να επιβεβαιώνεται καθημερινά στην πράξη και πρέπει να στηρίζεται στα εξής κυρίως στοιχεία :
  • Στον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί απευθύνουν τις ερωτήσεις και δίνουν τις απαντήσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος και, γενικά, στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τους μαθητές.
  •  Στον τρόπο με τον οποίο βαθμολογούν και αξιολογούν τους μαθητές.
  • Στον τρόπο με τον οποίο εκτονώνουν τις εντάσεις που δημιουργούνται στην τάξη και στην αποφασιστικότητα με την οποία αντιμετωπίζουν παρουσιαζόμενες δυσλειτουργίες.
  • Στη συχνότητα με την οποία καταφεύγουν στο Διευθυντή του Σχολείου για να αντιμετωπίσει προβλήματα που αναφύονται μέσα στην τάξη και τα οποία θα μπορούσαν να επιλύσουν οι ίδιοι.
 • Οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για την προστασία του σχολικού χώρου και της περιουσίας του Σχολείου, καθώς και για την ευκοσμία της τάξης μέσα στην οποία διδάσκουν αλλά και του Σχολείου γενικότερα. Παράλληλα, προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές σε θέματα που αφορούν την καθαριότητα, την υγιεινή και την αισθητική του χώρου μέσα στον οποίο φοιτούν.
 • Οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Σχολείο και κατά την πραγματοποίηση εκδηλώσεων που γίνονται με ευθύνη του Σχολείου. Ιδιαίτερη φροντίδα απαιτείται κατά την είσοδο και την αποχώρηση των μαθητών από   το Σχολείο, όπως και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.
 • Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να τηρούν εχεμύθεια σε ό,τι αφορά στις αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων, στις συζητήσεις και εκτιμήσεις σχετικά με τη σχολική επίδοση, στη συμπεριφορά και διαγωγή των μαθητών, στη βαθμολογία στα διαγωνίσματα και γενικά, σε όλες τις πληροφορίες που είναι προσωπικές και δεν πρέπει να κοινολογούνται.

 Ο παρών κανονισμός συντάχθηκε με στόχο να ρυθμίσει τις συνθήκες της καθημερινής σχολικής ζωής, ώστε να διασφαλίζεται η τάξη και η ομαλότητα, να διευκολύνεται το εκπαιδευτικό έργο και να ενισχύεται η παρεχόμενη παιδεία. Για την επιτυχή εφαρμογή του απαιτείται η συναίνεση όλων των συντελεστών της σχολικής ζωής.

 Ο Σύλλογος Διδασκόντων                                                     Η Δ/ντρια του Σχολείου

 

                                                                                                    Μαυράκη Μελπομένη

 

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Καν/σμός Σχολείου