8ο Δημοτικό Κηφισιάς

Δ/νση Π.Ε. Β' ΑΘΗΝΑΣ

ΤΑΞΗ Β'

ΥΛΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Β1

ΤΜΗΜΑ Β2


ΠΡΩΙΝΟ ΤΗΣ Β' ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΗ ΣΤΗΝ Β' ΤΑΞΗ